Üdvözöljük az EJOT Hungaria Kft. honlapján!

Adatkezelési tájékoztató az EJOT Hungaria Kft. elektronikus hírlevél szolgáltatásáról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § rendelkezéseinek eleget téve az EJOT Hungaria Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: EJOT) az alábbi tájékoztatást adja közre minden az http://ejot.hu oldalon Hírlevél szolgáltatásra feliratkozó, illetve feliratkozott érintett részére.

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja
  1. Az EJOT Hírlevél szolgáltatására az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulását követően kerül sor, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § rendelkezéseire.
  2. Az adatok kezelésének célja elektronikus hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az EJOT aktuális információiról, változásokról.
 2. Az adatkezelésre jogosultak köre
  1. A Hírlevél szolgáltatást az EJOT munkatársai végzik.
 3. A kezelt adatok köre
  1. A Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás során megadott név, e-mail cím, telefonszám, cég, beosztás, cég adószáma, tevékenységi kör, valamint a feliratkozás dátuma.
 4. Az adatkezelés időtartama
  1. Az érintett kérelmére az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek, a meg nem erősített feliratkozás esetében a 30 nap elteltével.
 5. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
  1. Az érintett kérelmezheti személyes adatainak törlését a hírlevél láblécében található linkre kattintva, e-mailen az ecsordas@ejot.hu címen, vagy posta úton az EJOT Hungaria Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 1-3. címen.
  2. Az érintett a jogainak megsértése esetén,
   1. az EJOT belső adatvédelmi felelőséhez (Csordás Edina, ecsordas@ejot.hu, +36 20 293 9635);
   2. bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27.);
   3. valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu).copyright © EJOT - Utolsó módosítás: 2017.10.25. | Adatkezelési tájékoztató